متاسفانه امکان برگزاری کلاس در محدوده شهرصدرا وشهرک گلستان وجود ندارد.