با مشاهده این کورس آموزشی در ابتدا با CakePHP به عنوان یک فریم ورک برنامه نویسی پی اچ پی آشنا شده و بعد از آن بر نصب و پیکربندی CakePHP مسلط خواهید شد.
در ادامه نیز به طور کامل استفاده از آن را در فرایند توسعه برنامه های تحت وب خواهید آموخت و به این صورت برنامه هایی قوی تر ، سریعتر و کارا تر خواهید ساخت.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش PHP آشنا می شویم :

مقدمه :

Welcome
Exercise files
What you should know

آشنایی با CakePHP :

What is CakePHP and why should I use it?
Introducing the MVC development pattern
Installing CakePHP
CakePHP directory structure and configuration
Setting up the CakePHP console and the database
Installing the DebugKit plugin for development

آموزش مدل سازی دیتابیس :

What is a model and how is it used?
Generating a model with Bake
Data validation within models
Linking models together with associations

آموزش استفاده از Controller ها :

What is a controller and what does it do?
Generating a controller with Bake
What is a view and how can I generate it?
How a CakePHP template is built
Saving a model from the controller
Displaying a model with a view

آموزش انجام سریعتر پروژه ها به کمک Helper ها و Component های موجود در CakePHP :

Customizing forms with helpers
Debugging a failed save
Using helpers to generate HTML
Listing magazines with the Paginator component
Uploading files and displaying images