فایلی برای تبدیل تاریخ میلادی به شمسی  برای برنامه اکسس تهیه گردیده که برای دریافت آن از طریق فرم تماس با ما میتوانید درخواست خود را ارسال فرمایید. قیمت فایل ده هزار تومان میباشد