تدریس خصوصی و گروهی ICDL در شیراز

ICDL شامل هفت مهارت میباشد. بعد از گذراندن این دوره دیگر شما هیچ گونه مشکلی در کار کردن با کامپیوتر نخواهید داشت و خواهید توانست مانند یک راننده که گواهینامه رانندگی دریافت میکند با خیال راحت پشت رول کامپیوتر نشسته و کلیه فرامین را به راحتی اجرا و نتیجه مطلوب را دریافت کنید.
دوره ICDL شامل هفت مهارت میباشدکه عبارتند از:

  • WORD
  • EXCEL
  • POWERPOINT
  • ACCESS

و سه مهارت دیگر

  • مفاهیم پایه فناوری اطلاعات و ارتباطات
  • استفاده ازرایانه و مدیریت فایلها
  • اینترنت و ارتباطات