تقویم فارسی با قابلیت درج وقایع و رزرو روزهای خاص

تقویم فارسی(شمسی) با قابلیت درج وقایع و یادداشتهای روزانه در آن

تقویم فارسی (شمسی ) که قابلیت درج یادداشتهای روزانه و قرار ملاقاتها در آن وجود دارد و میتوان از آن برای سیستمهای
رزرواسیون هتلها و رزرو باشگاههای ورزشی و… استفاده کرد هم اکنون با زبان ,php ,ajax ,jquery , mysql
پیادهسازی شده  و قابلیت ذخیره یا د داشتها و قرار ملاقاتها در بانک اطلاعاتی mysql را نیز دارد.لازم به ذکر است که تقویم
شمسی قابلیت بلاک کردن روزهایی که ظرفیت آنها برای یک فعالیت خاص پر شده را نیز دارد و دیگر کاربر اجازه وارد شدن به
آن روز خاص را ندارد .
همچنین ادمین میتواند روزهایی را که مایل نیست کاربری در آن روزها در تقویم اطلاعاتی وارد کند را بلاک کند .
نسخه آزمایشی این تقویم که توسط شهرام ارشدی پیادهیازی شده است در آدرس زیر است.
ابتدا در آدرس زیر روز مورد نظر خود را وارد و یک یادداشت برای آن روز وارد کنید .
سپس در آدرس زیر تقویم آن یادداشت را به شما نشان میدهد.